13410

accions en 2017!

You are offline: login here

Els socis del projecte

LIFE+ projecte

ACR+

ACR és una xarxa internacional de ciutats i regions que fomenta el consum sostenible dels recursos i la gestió sostenible dels residus mitjançant la prevenció en origen, la reutilització i el reciclatge. L’ACR+ té per objectiu desenvolupar les capacitats i el coneixement de les autoritats públiques en polítiques de residus, productes i recursos, fomentar accions pràctiques en gestió de residus i consum sostenible, i promoure la cooperació i l’associació per generar solucions ecològicament eficients.

L’ACR+ és la coordinadora de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus del projecte LIFE+.

Contacte: Maëva Voltz

Més informació sobre ACR+

AICA

AICA (Itàlia), és un projecte cultural que vol entendre, estudiar i promoure accions de comunicació nacionals i internacionals sobre el medi ambient. S’encarrega d’establir connexions entre els diferents actors –institucions, associacions i empreses– en diferents nivells per encoratjar-los a intercanviar bones pràctiques per a la implantació de polítiques mediambientals.

Contacte: Francesca Davoli

Més informació sobre AICA

ARC

ARC, l’Agència de Residus de Catalunya (Catalunya, Espanya) és una entitat pública responsable de la gestió integral dels residus municipals, industrials, sanitaris i agrícoles a Catalunya. Els objectius de l’ARC inclouen la promoció de la prevenció de residus i la seva perillositat, el foment del reciclatge i de la recollida selectiva de residus, i la valorització dels residus.

Contacte: Mireia Padros

Més informació sobre ARC

IBGE-BIM

IBGE-BIM, Bruxelles Environnement (Bélgica), és l’administració responsable del medi ambient i l’energia a la regió de Brussel•les capital i s’encarrega de les qüestions mediambientals. Quant a la gestió dels residus, l’IBGE-BIM s’encarrega d’elaborar i implementar el programa de prevenció i de gestió de residus de Brussel•les capital, amb l’objectiu de reduir la generació de residus i gestionar de manera sostenible els residus produïts. L’IBGE-BIM té més de vint anys d’experiència pràctica en l’àrea de les 3 R.

Contacte: Anja Van Campenhout

Més informació sobre IBGE-BIM

NWMD

OHÜ, l’Agència Nacional de Gestió de Residus d’Hongria, és responsable de la coordinació del sistema integral de gestió de residus hongarès. Les seves tasques principals se centren en la prevenció de la contaminació i la generació de residus, en l’organització de la recollida de residus i en la recuperació de diferents fluxos de residus. Més de cent experts en gestió de residus treballen per a l’OHÜ en contacte directe amb els principals actors de la indústria dels residus a Hongria.

Contacte: Eszter Tanka

Més informació sobre NWMD

Cofinançadors del projecte

ADEME

ADEME, l’Agència Francesa del Medi Ambient i la Gestió de l’Energia (França), és una entitat pública sota la tutela del Ministeri d’Ecologia, Desenvolupament Sostenible i Ordenació del Territori i del Ministeri d’Ensenyament Superior i de Recerca francesos. L’ADEME implementa les polítiques públiques ambientals en els camps del medi ambient, l’energia, el desenvolupament sostenible, la gestió de residus, i el control de la qualitat de l’aire i la contaminació acústica. L’ADEME cofinança la Setmana Europea de la Prevenció de Residus del projecte LIFE+.

Contacte: Manuela Alves Marinho

Més informació sobre ADEME