12,255

accions en 2016!

You are offline: login here

EWWR Training

EWWR Trainings

Cada any, els socis del projecte organitzen diverses formacions virtuals (online). La formació persegueix diversos objectius:

En general, i en funció del programa dels cursos, s’enfoquen per informar i capacitar als actuals i potencials futurs coordinadors i responsables d’accions de la EWWR

Formació anterior