12035

acties in 2015!

De Europese Week van de Afvalvermindering

19-27 november 2016

Geïnteresseerd zijn in het uitvoeren van een actie tijdens de EWA?

Click Here

Neem deel aan de volgende Europese Clean Up dagen 6-8 mei 2016!

Take Part

De Europese Week van de Afvalvermindering (EWAV) is een initiatief ter bevordering van sensibiliseringsacties rond een duurzaam grondstof- en afvalbeheer gedurende één week.

Ze spoort een heel breed publiek (overheden, privébedrijven, de maatschappij en de burgers zelf) aan om mee te doen.

Prevention Thematic Days 2015

Prevention Thematic Days 2015

Dematerialisatie: meer doen met minder!

De Afvalpreventie Themadagen 2015 focussen op dematerialisatie, dat staat voor het gebruik van minder of geen materiaal, zonder dat de gebruiker daarbij met een lager functionaliteitsniveau genoegen moet nemen. Om aandacht te geven aan dit onderwerp en EWAV-projectdragers aan te sporen acties rond dit thema op te zetten en hen daarin te ondersteunen, werd een aantal tools ontwikkeld.

U kan alle tools hier downloaden!

3 R's en een schoonmaak

3 R's en een schoonmaak

De acties die in de EWAV kaderen, draaien rond de 3 R’s: Reduce waste (afval verminderen), Reuse products (producten hergebruiken), Recycle material (materiaal recyclen). De 3 R’s staan voor de mogelijkheden die zou moeten worden overwogen wanneer men een strategie voor afvalbeheer wil uitwerken.

Lees mer

Best Practice van de Maand

Best Practice van de Maand

Lees over onze winnaar voor de maand Augustus 2016!