0

accions en 2019

...i comptant!

You are offline: login here

El programa LIFE+ i els socis del projecte

Life Plus

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus ha estat un projecte de comunicació i informació de LIFE+ vigent entre 2013 i 2017.

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus (EWWR) és una iniciativa que té la finalitat de promoure la implementació d’accions de sensibilització sobre els recursos sostenibles i la gestió de residus al llarg d’una setmana. Entre els anys 2013 i 2017, el projecte s’ha dut a terme amb el suport financer del programa LIFE+ de la Comissió Europea, i més concretament de l’àmbit de la Informació i Comunicació d’aquest programa. Es tracta d’una experiència sorprenent que ha portat l’EWWR a convertir-se en una campanya consolidada que se centra en la reducció de residus.

El programa LIFE+ és l’instrument financer de la UE per al medi ambient; la seva finalitat és contribuir a la implementació, l’actualització i el desenvolupament de la política mediambiental mitjançant el cofinançament de projectes amb valor afegit europeu. Trobareu més informació sobre el programa LIFE+ consultant la pàgina web de LIFE+.

Els socis del projecte LIFE+ durant aquest temps han estat:

Cofinançador del projecte

ADEME, l’Agència Francesa del Medi Ambient i la Gestió de l’Energia, l’entitat pública sota la tutela conjunta del Ministeri de Medi Ambient, Energia i Pesca i el Ministeri d’Educació, Universitats i Recerca..

Ara la història d’èxit de l’EWWR segueix sota la direcció del Comitè Directiu de l’EWWR!