16570

accions en 2019

Participi!

You are offline: login here

El Projecte

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus és una iniciativa que promou la implementació d’accions de sensibilització sobre els recursos sostenibles i la gestió de residus al llarg d’una setmana.

Arriba a un ampli sector de públics (administracions públiques, empreses privades, societat civil i ciutadans) i els encoratja a participar-hi.

Reduce, Reuse Recycle

Quins són els objectius de la EWWR?

Quines són les principals funcions de la EWWR?

El nucli del missatge: les 3 R i una operació de neteja

Les accions implementades durant la EWWR es regeixen per les “3 R”: reduir els residus, reutilitzar els productes, reciclar el material.

Les 3 R representen les opcions que haurien de tenir-se en compte en primer lloc a l’hora d’idear una estratègia de gestió de residus.

Segons la jerarquia d’accions que apareix a la il•lustració, la prioritat principal hauria de ser reduir els residus que es generen. Reduir significa utilitzar menys recursos, és a dir, la prevenció en origen. En segon lloc, la prioritat és reutilitzar els productes; aquesta acció inclou també la preparació per a la reutilització. En tercer lloc, i com a última opció en la gestió de residus de la EWWR, trobem el reciclatge.

Temes de les accions

  1. Prevenció en origen
  2. Reutilització i preparació per a la reutilització
  3. Foment del reciclatge
  4. Let’s Clean Up Europe!

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.