48

accions en 2019

...i comptant!

You are offline: login here

Dia Temàtic de la Prevenció 2016

Prevenció de residus d’envasos: utilitza’n menys!

Els residus d’envasos són un tema rellevant en la nostra societat de consum actual, especialment si aquests residus es deuen a un envasament excessiu i innecessari dels productes. De fet, la prevenció de residus d’envasos no sempre comporta un gran esforç i cada un de nosaltres pot contribuir en l’acompliment d’aquest objectiu!

Prevenció de residus d’envasos: utilitza’n menys!

Denominem envàs qualsevol material usat per contenir, protegir, transportar, lliurar i presentar productes. Els envasos presenten molts avantatges, però actualment a la Unió Europea n’estem utilitzant una gran quantitat. Cada ciutadà de la UE produeix una mitjana de 156,92 kg de residus d’envasos per any, la majoria dels quals es podrien evitar. Cal reduir aquesta quantitat!

Per posar de relleu aquest tema i animar els responsables d’acció de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus a implementar accions sobre aquest tema, s’han preparat una sèrie d’eines:

Fitxes tècniques

Aquest recull de fitxes tècniques sobre prevenció de residus d’envasos vol ajudar-vos a organitzar aquestes accions. Us proporcionaran informació general, a més de consells sobre la forma d’implementar aquestes activitats. També hi hem inclòs alguns exemples interessants.

Documents complementaris

Tips to reduce packaging waste in your everyday life - infographic

Cartell promocional

Un cartell promocional desenvolupat per a difondre els Dies temàtics de la prevenció 2016 destinades a encoratjar els ciutadans a participar en una acció centrada en prevenció de residus d’envasos.

We invite you to download the promotional poster in EN, CA, ES, FR, HU, IT, NL, LV

New! In RO, CZ, DE, PT

PTDs 2016 Promotional Poster
PTDs 2016 Promotional Poster

Enllaços d’interès

Per què és important la prevenció de residus? Descobriu la resposta i inspireu-vos en aquesta selecció d’accions i bones pràctiques de prevenció.