16570

acties in 2019!

Doe mee!

You are offline: login here

Afvalpreventie Themadagen 2015

Dematerialisatie: Meer doen met minder!

De consumptie van producten (inclusief hun productie, transport en distributie), vertegenwoordigt bijna 50% van de emissies die bijdragen aan de klimaatverandering. Als die producten niet worden opgenomen in systemen voor hergebruik, worden ze uiteindelijk afval dat verwerkt moet worden. Voor dat afval zijn meer infrastructuren voor ophaling en verwerking nodig, en de kost om dat te realiseren weegt op het budget van lokale en regionale overheden. Daarom is het van essentieel belang om afval aan de bron te verminderen. Eén manier om dat te doen is slim consumeren:

Dematerialisatie: Meer doen met minder!
Minder materialen gebruiken, leidt rechtstreeks tot minder afval en een hogere ‘resource efficiency’.

Wat is dematerialisatie?

Dematerialisatie staat voor het gebruik van minder of geen materiaal zonder dat de gebruiker met een lager functionaliteitsniveau genoegen moet nemen. Concreet houdt dit twee aspecten in:

a) Omschakeling van producten naar diensten

Producten vervangen door diensten, producten delen en lenen, en het organiseren van groepsdiensten in plaats van individuele eigendom zijn één aspect van dematerialisatie. In het dagelijkse leven kan dit inhouden dat u gereedschap leent van uw buurman of collega, aan autodelen doet in plaats van een auto te bezitten, via streaming naar muziek luistert in plaats van cd’s te kopen, enzovoort.

b) Verbeterd gebruik van materialen

Een ander aspect van dematerialisatie is de absolute of relatieve vermindering van de hoeveelheid materialen die nodig is om te voldoen aan ieders noden in de maatschappij. Het betreft het efficiënter gebruiken van materialen (minder materialen gebruiken voor een specifieke functie) en het vervangen van materialen (zware materialen vervangen door lichte materialen), maar ook het hergebruiken van producten.

In 2015 focussen de Afvalpreventie Themadagen op hoe we meer kunnen doen met minder.
Om aandacht te geven aan dit onderwerp en EWAV-projectdragers aan te sporen acties rond dit thema op te zetten en hen daarin te ondersteunen, werd een aantal tools ontwikkeld.

Informatiebladen

Er werd een reeks infofiches opgesteld over specifieke “meer doen met minder”-activiteiten. Deze infofiches zijn er om u te helpen zulke activiteiten te organiseren. In de infofiches vindt u niet alleen algemene informatie over de activiteit, maar ook tips voor het voorbereiden en uitvoeren van de actie, alsook enkele voorbeelden.

Support Documents

Promoposter

Voor de Afvalpreventie Themadagen 2015 zal een promoposter ontworpen worden, om burgers aan te sporen een EWAV-actie over dematerialisatie op te zetten of deel te nemen aan een actie in hun omgeving.

Download the posters! It is available for all Action Developers in English, French, Italian, Spanish, Hungarian, Dutch, Catalan.

PDTs 2015
PDTs 2015

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.