12,255

acties in 2016!

De Europese Week van de Afvalvermindering

19-27 november 2016

Geïnteresseerd zijn in het uitvoeren van een actie tijdens de EWA?

Click Here

Neem deel aan de volgende Europese Clean Up dagen 6-8 mei 2016!

Take Part

De Europese Week van de Afvalvermindering (EWAV) is een initiatief ter bevordering van sensibiliseringsacties rond een duurzaam grondstof- en afvalbeheer gedurende één week.

Ze spoort een heel breed publiek (overheden, privébedrijven, de maatschappij en de burgers zelf) aan om mee te doen.

Prevention Thematic Days 2016

Prevention Thematic Days 2016

Vermindering van verpakkingsafval: Gebruik minder verpakkingen!

Verpakkingsafval is een belangrijk probleem in onze hedendaagse consumptie gewoonten, vooral wanneer dit afval te wijten is aan het overbodig oververpakken van producten.

En toch vergt het verminderen van verpakkingsafval niet altijd zo veel inspanningen, en elk van ons kan hiertoe bijdragen!

U kan alle tools hier downloaden!

3 R's en een schoonmaak

3 R's en een schoonmaak

De acties die in de EWAV kaderen, draaien rond de 3 R’s: Reduce waste (afval verminderen), Reuse products (producten hergebruiken), Recycle material (materiaal recyclen). De 3 R’s staan voor de mogelijkheden die zou moeten worden overwogen wanneer men een strategie voor afvalbeheer wil uitwerken.

Lees mer

Best Practice van de Maand

Best Practice van de Maand

Lees over onze winnaar voor de maand januari 2017!